Asitleri Ve Bazları Ayırt Edelim

Yayınlanma Tarihi: 03-01-2019

Bal arısının soktuğunda asidik madde, eşek arısının ise soktuğunda bazik madde salgıladığını biliyor muydunuz? Bu olay karşısında bizler aside karşı baz özellik gösteren sabun ya da amonyak, baza karşı asit özelliği gösteren limon ya da sirke kullanarak acımızı hafifletmek isteriz. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız birçok madde içerisinde asit ve baz bulunur.

8.sınıflar Fen Bilimleri dersi laboratuvar çalışması olarak “Asitleri Ve Bazları Ayırt Edelim” etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz;  turnusol kağıdı, fenolftalein, metil oranj gibi çeşitli belirteçler kullanarak maddelerin asit mi yoksa baz mı olduğunu belirlediler. Ayrıca asit ve bazların metallerle etkileşimini, nötrleşme tepkimesinin nasıl gerçekleştiğini ve sonuçta kaptaki ısınmayı yaptığımız deneylerle pekiştirmiş oldular.