Enter your keyword

Ana Sınıfı

KELEBEKLER

ÇİÇEKLER

ŞİRİNLER

hayvanlaralemi1-com-kelebekler-2
abstract%20colorful%20flowers%20vector%2080010-452
smurfs

Sınıflarımızın etkinlik görüntülerine ulaşmak için resimlerinin üzerine tıklayınız.

      Anasınıfı bölümümüzde tam gün eğitim yapılmaktadır. Kelebekler, Çiçekler ve Şirinler olmak üzere üç sınıfımız bulunmaktadır. Her sınıfta bir sınıf öğretmeni, bir yardımcı öğretmen ve bir yardımcı stajyer öğrenci görev yapmaktadır. Bunun yanında; fen ve doğa, drama, strateji ve akıl oyunları, yabancı dil (İngilizce) öğretimi ve konuşma etkinlikleri, görsel sanatlar, müzik, bale ve halkoyunları çalışmalarına yönelik eğitim ve uygulamalar, kurumumuzda görev yapmakta olan ilgili branş öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

      Anasınıflarındaki çalışmalarımızda öncelikle; temel becerileri gelişmiş, merak eden, sorgulayan ve hayal gücü gelişmiş, birlikte yaşadığı diğer bireylerle olumlu uyum ve işbirliği sağlayabilen, belirli ilgi alanları oluşmaya başlamış, kendini ifade edebilen ve sevgi dolu çocuklar yetiştiren nitelikli bir okul öncesi eğitim hedeflemekteyiz. Bu nedenle çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik, onları merkeze alan etkinlik ve uygulamalara dayalı bir program uygulanmaktadır.

      Anasınıflarımızda verilen eğitimle hedeflediğimiz diğer bir temel nokta ise; çocuklarımızın  bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel alanlardaki gelişimlerini sağlayarak, temel eğitimin ilk basamağı olan ilkokul birinci sınıfa geçmeye hazır ve bu eğitimi talep eden bireyler haline gelmelerini sağlamaktır.