Bilim Yolcuları Kulübü


Öğrencilerimizin kişisel beceri ve bireysel zekasının ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturan kulübümüzde amacımız; günlük yaşamda karşılaşılan problemleri çözmek, bilim ve teknolojiyi kullanabilmek, problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştirmek, deney ve gözlem yaparak olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilmek ve çevresine bilim insanı gözüyle bakan öğrenciler yetiştirmektir.