Canlıları Tanıyalım

Yayınlanma Tarihi: 28-12-2018

İngilizce ve Fen Bilimleri zümresinin işbirliği ile yürüttüğü 5. Sınıflardaki İngilizce Fen Bilimleri dersinde “CANLILARI TANIYALIM” ünitesi ile ilgili öğrencilerimiz hazırladıkları canlı özelliklerine ait poster ve powerpoint çalışmalarını sınıf içinde arkadaşlarıyla paylaştılar. Ünitemize ait kavram haritasını oluşturacak şekilde sınıf panolarımızı hazırladılar. Sunumlarını yaparken ve panolarını hazırlarken ünitedeki konu kazanımlarını ve kavramları İngilizce olarak da günlük hayatta kullanılabilir hale getirdiler.