Halk Oyunları Kulübü


Halk oyunları kulübü olarak amacımız; örf ve adetlerimizi yöre yöre en güzel şekilde ifade eden; kulağa, göze hitap eden, kitleleri birleştiren, kişilere fiziksel ve zihinsel açıdan güç kazandıran halk oyunlarımızın öğrencilerimiz aracılığıyla yayılıp yaşatılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışılan yöresel halk oyunları kulübü, aynı zamanda kulüp öğrencilerimiz tarafından okul içi ve dışında gerçekleştirilen etkinlikler de sergilemektedir.