İngilizce Drama Kulübü


Kulübümüzde; yabancı dil gelişimini sağlamak, öğrencileri dil öğrenmeye teşvik etmek, İngilizceyi sevdirmek, bu dili kullanmayı alışkanlık haline getirmek amaçlanmaktadır. Hedefimiz; öğrencilerin temel sözcük hazinesini ve cümle dağarcığını geliştirmek, yabancı dile karşı motivasyonlarının temelini oluşturmak ve iletişim becerisinin yolunu açmaktır. Bu noktalardan yola çıkarak, kulüp saatlerimizde dili; şarkı, oyun ve görsellerle destekleyerek eğlenceli hale getiriyoruz ve öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz.