Kültür ve Miras

Yayınlanma Tarihi: 29-01-2019

5. sınıf öğrencilerimiz “Kültür ve Miras” adlı ünitemizin kazanımları kapsamında Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarını drama yoluyla canlandırdılar. Her bir grup Sümerler, Babiller, Asurlar ve Anadolu uygarlıkları kimliğine büründüler. Öğrencilerimiz “kral, kraliçe ve halk” kimliğiyle milattan önceki dönemde yaşayan uygarlıkların günümüze kadar ulaşan icatlarını ve eserlerini yaparak yaşayarak öğrendiler. Böylece öğrencilerimiz, sosyal bilgiler dersinde çeşitli öğrenme yöntemlerini kullanarak, kendilerinin aktif olduğu bir süreçte kazanımlarımızı kalıcı biçime getirdiler.