Lego Robot Kulübü


Öğrencilerimizin etkin öğrenme teknikleri ile yirmi birinci yüzyıl gereksinimlerine yanıt verebilecek donanıma sahip olabilmelerini, bilim ve teknolojiyi eğlenerek keşfetmelerini ve sevmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizin düş gücü, üç boyutlu düşünme, problem çözme, kendine güven, işbirliği ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.