Sosyal Farkındalık Projesi Kulübü


Sosyal farkındalık projesi kulübünün amacı; yaşamın sürekliliği ve toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin paylaşılmasını sağlamak, iyi yaşam koşullarına sahip, geleceğe umutla bakabilen gençler yetiştirmek; yüreğimizdeki sevgiyi ve umudu yani dünyaya olan sorumluluklarımızı grup çalışması halinde gerçekleştirebilmektedir.  Bu amaçla kulübümüz, okulumuz bünyesindeki kurullarla ortak çalışmalar yaparak her yıl farklı yardım kampanyaları düzenlemektedir.