Seramik Kulübü


İlköğretimde seramik eğitiminin amacı; çocuğun zaten var olan yaratma dürtüsünü cesaretlendirerek dikkat ve görsel algısını gelişmek, üç boyutlu çalışmalar üzerinden renk, biçim, doku gibi kavramları tanımasını sağlamaktır. Seramik çamurunun yapısal özelliği; öğrencilerimizin el-motor kaslarının geliştirilmesinde, el-göz-beyin koordinasyonunun sağlanmasında etkili olması ve bilişsel- duyuşsal gelişimlerini desteklemesidir. Ayrıca vücuttaki negatif elektriği alarak öğrencimizin hem zihinsel hem de bedensel olarak rahatlamasını sağlar. Kullanımında yaş sınırı yoktur. Etkinlik alanımız, öğrencilerimize bireysel farklılıklarını keşfettirip, onları kendileri olma yolunda ilerleten özel bir alandır. Amacımız, seramik sanatçısı yetiştirmek değil sanatsal bilgi ile donanmış yaratıcı, becerili gençler yetiştirebilmektir. Bunun yanı sıra, yıl içinde öğrencilerimiz tarafından üretilen eserlerimizle yıl sonu sergisi düzenlemekteyiz.