Strateji ve Akıl Oyunları Kulübü


Kulübümüz etkinleri kapsamındaki strateji ve akıl oyunlarıyla öğrencilerin, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi hedeflenir. Zeka oyunlarıyla takım halinde, bireysel ve rekabet ortamında çalışma becerilerinin geliştirilmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu tutum kazandırılması amaçlanır. Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerimiz, kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyarak özgüvenlerini geliştirir, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanır ve başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler üretir. Akıl oyunları kulübü, okulumuz içinde düzenlenen bireysel ve grup turnuva etkinlikleriyle öğrencilerimize eğlenceli bir okul ortamı sunar.