CLMS (Cambridge Learning Management System)


Öğrencilerimizin yabancı dil eğitiminde onlar için en iyisi olduğunu düşündüğümüz Cambridge University Press’in basılı kaynaklarını kullanmaktayız. Günümüzde basılı materyallerin yanında dil öğrenme süreçlerinde “okuma, yazma, dinleme, konuşma” becerilerinin tamamlanması açısından görsel ve işitsel ögelerin birlikte kullanıldığı dijital platformların ne kadar önemli yer tuttuğunu biliyoruz. CLMS platformu öğrencilerimizin özgün ödevler hazırlayıp zengin içeriklere ulaşabilmesi için fırsatlar sunar. Bu platformdan verilen çevrimiçi görevler ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerini nesnel biçimde takip etmekte, aldığımız dönütleri değerlendirip velilerimize kolaylıkla geri bildirim vermekteyiz.