Rehberlik Hizmetleri


Okulumuzda Rehberlik Hizmetlerinin Amacı

Okulumuzda rehberlik hizmetleri, eğitim süreci içinde; öğrencinin gelişmesine ve çevresi ile uyumuna, bugün ve gelecekte gereksinim duyacağı bilgileri,  davranışları kazanmasına  yardım etmeye yönelik bir süreçtir.

Rehberliğin en önemli  amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bunun anlamı, kişinin sahip olduğu tüm temel kapasitelerin açığa çıkarılması, kendine güvenen, kendini anlatabilen bir kişi olması demektir.

Okulumuzda Rehberlik Hizmetlerinin Kapsamı

Rehberlik hizmetleri, öğrenci gelişimini amaçlayan psikolojik yardım hizmetlerini kapsadığı için bu hizmetlerin eşgüdüm içinde kişinin özelliklerine uygun bir bütünlük içinde verilmesi gerekmektedir. Okulumuzda rehberlik hizmetleri bir bütündür, birbirini tamamlar. Öğretmenler ve okul yönetimi ile birlikte çalışmalarını gerçekleştirir. Sorunların çözümünde ya da hedeflere ulaşma sürecinde okul, aile ve öğretmen güç birliğini sağlayarak çalışmalarına devam etmektedir. Aileler ile yaptığımız düzenli görüşmeler  “Koruyucu-Önleyici Rehberlik Çalışmaları” okulumuzda öne çıkmakta, olası sorunlar yaşanmadan önce önlem alabilmek için  aile görüşmelerine, seminerlere ve yazılı bültenlere önem verilmektedir.

Okul rehberlik hizmetlerimiz içinde, öğrencinin ruhsal ve fiziksel gelişimine ve  çevreye uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencinin  yetenekleri, özellikleri, güçlü ve güçsüz yönleri, beklentileri, aile ortamı, akademik başarı durumu vb. yönleri hakkında çeşitli bilgiler; yıl içerisinde test, anket, görüşme, grup rehberliği, veli görüşmeleri ile rehberlik servisi tarafından edinilmektedir. Bu çalışmalar öğrencinin gelişimini izlemek ve yardımcı olmak için kullanılır.

Rehberlik servisimizde, öğrencilerimize yönelik olarak etkili iletişim, dürtü kontrolü, öfke kontrolü, stresle başa çıkma, öz bakım becerileri, planlı ve düzenli olma, verimli ders çalışma, problem çözme becerileri, sosyal becerileri geliştirme gibi çok çeşitli konulardaki çalışmalarımız gerek birebir görüşmeler gerek grup görüşmeleri biçiminde  yıl boyunca uygulanmaktadır.