İlkokul

simg_1058
resim
ingilizce

2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı’na 9 sınıf şubesi ile başlayan DEÜ Özel 75. Yıl İlkokulunda sınıf mevcutlarımız en fazla 24 öğrenci olacak şekilde düzenlenmiştir. Sınıflarımızın fiziksel yapıları şu an gündemde olan ve bir süre daha yaşamımızda kalacak kavramlardan olan yeni normallerimiz ile uyumludur. Mevcut öğrenci sayılarımıza göre sınıflarımızda yüz yüze eğitim boyunca öğrencilerimiz arasında sosyal mesafe kuralları sağlanabilmektedir. 

Okulumuzda tam gün eğitim yapılmaktadır. İlkokulumuzun tüm sınıf düzeylerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen  öğretim programlarının yanı sıra serbest etkinlik ve etüt saatleri içerisinde kurumumuza özgü, öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılabileceği nitelikte, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkı sağlayacak, eğlenceli, öğretici etkinlik ve kulüp çalışmaları da yapılmaktadır.

   2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı içinde, yukarıda değinilen etkinlik ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla neşeli bilim, neşeli matematik, drama, dans, bilişim teknolojileri/yazılım/robotik kodlama, strateji ve akıl oyunları/satranç vb. gibi serbest etkinlik uygulamaları gerçekleştirilmektedir. 

Çevrimiçi eğitim sürecimizde de öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerine, spor ve sosyal alanlarındaki becerilerine katkı oluşturabilmek adına kulüplerimizi dans, seramik, resim, müzik, jimnastik, atletizm, İngilizce ve drama olarak gerçekleştirmekteyiz. 

Kurumumuzdaki akademik yapılanma, MEB müfredatı ile doğru orantılı gitmekle birlikte hem ana dil bilinci hem de İngilizce okuma-dinleme-izleme-yazma ve konuşma becerileri bizler için oldukça önemlidir. İngilizce kaynak kitapları olarak Cambridge yayınları ve yayınlara bağlı çevrimiçi platformlar kullanılmaktadır. 

İkinci yabancı dili eğitimine büyük önem veren okulumuzda, 4.sınıftan itibaren etüt saatleri içinde 2.yabancı dil (Almanca ya da Fransızca) eğitimine başlanır ve bu eğitim ortaokulda da sürdürülür.

Kurum misyon ve vizyonumuza, eğitim ilkelerimize bağlı olarak yaşadığımız dünyanın sürekli değişen yapısını yakından takip etmekteyiz. Amacımız sadece bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmek değil sosyal açıdan kendini tanıyan, kendini iyi ifade eden, ailesinde öğrendiği değerleri kurumumuz bütününde de içselleştiren, sanata önem veren öğrencilerimize rehberlik ederek onların ellerinden tutmaktır. Bu doğrultuda sosyal faaliyetleri de önemseriz, öğrencilerimiz e-Twinning projelerinde, Eko- Okullar etkinliklerinde, spor müsabakalarında aktif olarak yer alırlar.