Okul Aile Birliği


Okul Aile Birliği; okul ile veliler arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek üzere kurulan birliktir.

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, her eğitim yılı başında yapılan seçimle belirlenip göreve başlar. Tüm velilerimizin, seçimlere katılma hakkı vardır. Okul Aile Birliği, okulumuzun felsefesi, misyonu ve vizyonuna uygun olarak çalışır. Yapılan faaliyet planına uygun olarak, yıl içinde birçok etkinlik düzenler.

Okul Aile Birliği’nin görevleri şunlardır: 

  • Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle işbirliği yapmak. 
  • Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak. 
  • Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı koymak.
  • Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak. 
  • Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. 
  • Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.