Yönetim Kurulu


Başkan Prof. Dr. Hasan Murat TANARSLAN Rektör Yardımcısı
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL Rektör Yardımcısı
Üye Doç.Dr. Elif Buğra KUZU DEMİR DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Jale TAŞOĞLU DEÜ İ.İ.B Fakültesi Öğretim Elemanı
Üye   DEÜ Genel Sekreter Yardımcısı V.
Üye   DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
Üye İbrahim DEMİR DEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı