MİSYONUMUZ

Günümüzde dünya; bilgiye erişilebilirlik ve bilgiyi aklınıza gelebilecek her alanda kullanarak üretime geçme aşamasında olduğundan daha hızlı hareket ediyor. Değişimin artık temel ilke olduğu dünyamızda, keşfedilmeyi bekleyen çok şey olduğunu da biliyoruz. Çok yakın bir zamanda henüz sözü edilmeyen mesleklerin, bilinmeyen yaşam biçimlerinin, daha da karmaşık problemlerin gündemde olacağını düşlemek pek de zor değil. Peki, dünyanın bu dönüşümünde bizler çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlıyoruz?  

*Atatürk ilke ve inkılâplarını içselleştirmiş, önce kendi kültürünün değerlerini özümsemiş bireyler yetiştiriyoruz.

*Üniversitemizin araştırma ortamlarının ve laboratuvarlarının kullanılabilmesi esasıyla öğrencilerimize sunulan iş birliği olanaklarından yararlanıyoruz. Sorgulamaya dayalı eğitim modelleriyle onların ilgi duydukları alanda yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri adına öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. 

*Eğitim- öğretim süreçlerine salt iyi doktorlar, mühendisler, bilim adamları yetiştirmek gözüyle bakmıyoruz. Bu süreçlerde iyi birer sporcu, sanatçı ve en önemlisi de yüksek etik değerlere sahip iyi birer insan yetiştirme ilkesiyle geleceğe yürüyoruz.

*Yenilikçi, teknolojiyi yalnız tüketme amacıyla değil öğrenme ve üretme amacıyla da kullanabilen öğrencilere eğitim-öğretim süreçlerinde destek oluyoruz. 

*İnsan hak ve özgürlüklerine tanıyan, adil, demokrasiyi bir yaşam biçimine dönüştürmüş, kendiyle barışık; başkalarının inançlarına saygılı, çevreye duyarlı öğrencilerimizin yaşamlarına onların da isteklerini göz önüne alarak dokunuyoruz.

*İngilizceyi iyi düzeyde bilen; Almanca ya da  Fransızca dillerinde  yetkinlik kazanmış öğrencilerimiz; kendilerini öğrendikleri her dilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebiliyor. 

*Alanında uzman eğitim kadromuz ile her bir öğrencimizin bireysel niteliklerine uygun olarak yaşamlarına yön vermelerine yardımcı oluyoruz.

*Kararlı, tutarlı, duygu ve düşüncelerini kontrol edebilen öğrencilerle omuz omuza yürüyoruz.

*Üst düzeyde güvenliğe sahip; DEÜ Tınaztepe kampüsü içerisinde, fiziksel ve doğal koşulları açısından ayrıcalıklı okulumuzda, öğrencilerimizi sevgi ile büyütüyoruz.

*Bu noktadan hareketle Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları ailesi olarak öğrencilerimizin yaşamlarını bütünsel bir biçimde ele alıyor, öğrendiklerini sorgulayabilmeleri için onlara farklı bakış açılarını gösteriyor, onlarla öğreniyor ve yaşamlarında onlara rehberlik ediyoruz.

 

VİZYONUMUZ

 

Değerler bütünü içerisinde kurumumuzun ülküleri:

*Öğrencilerimizin yalnız akademik yönlerini değil sosyal potansiyellerini ve düşünce varlıklarını da ortaya çıkarmak amacıyla çalışmak,

*Disiplinler arası çalışma olanakları yaratarak öğrencilerimize farklı deneyimler yaşatmak, 

*Sorgulamaya dayalı eğitim modelini temel alarak araştıran, eleştiren, soran, düşüncelerini ve problem karşısındaki çözümlerini rahatlıkla dile getirebilen öğrencilerimizi yaşama hazırlamak,

*Bilgiye, teknik donanım ve teknolojiyi en iyi biçimde kullanarak ulaşan ve ulaştığı bilgiyi yaşamda nasıl kullanacağını bilen, insanlık yararına bilgi üretebilen öğrencileri yetiştirmek, 

*Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, düşünürlerini bir üst eğitim öğretim basamağı için bilgi ve beceri ile donatmak,

*Yüksek düzeyde yabancı dil yeterliliğine ulaşmayı ve dünyada geçerliliği olan dil sertifikalarını elde etmeyi başarmak, 

*Edebiyatta, sanatta, sportif faaliyetlerde, teknolojik ve sosyal alanlarda girişimcilik ruhuna sahip, özdenetimi yüksek öğrencilere diledikleri alanlarda ilerleme olanakları sunmak, 

* Ulusunun geleceğinde ve dünyanın dört bir yanında değerler eğitiminde öğrendiği tüm değerlere sahip çıkan; duyarlı, kendi ayakları üzerinde durabilen, çevreci, hümanist öğrencilerimizin kendi kültürlerine sahip çıkarken diğer kültürlere de saygılı duyma bilinçlerini yükseltmelerini sağlamaktır.