Danışmanlık Hizmetleri


  Danışmanlık Sistemi (5.6. 7. ve 8.Sınıflar)

  Danışman öğretmenlik sistemi, öğrencinin davranışlarını ve başarı durumunu analiz etmesi; sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve dersine giren branş öğretmenleriyle görüşmesi  ve ortak değerlendirmeler yapması, okulda    bulunduğu   boş zamanlarında   öğrenciyle birebir görüşmeler yapması, eksiklerini gidermede öğrenciye yardımcı olması, olabilecek yanlışları daha yapılmadan önlemesi; gerekli önlemleri alarak, sorun olmaktan çıkarması amacıyla oluşturulmuştur.

  Bu sistemle, belli sayıda öğrencinin sorumluluğu, bir danışman öğretmene verilmiştir. Böylece, öğrencilerimizin sosyal ve akademik gelişimini takip ederek yol gösterici olunması esas alınmıştır.

  Danışman öğretmen olarak görev yapacak öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin özel bilgilerini, ders notlarını, deneme sınavlarının sonuçlarını, eksik olduğu konuları ve günlük çözdüğü soruları ve yaşadığı sorunların çözümüne yönelik olarak yapılan çalışmaları kayıt altına alır.

  Danışman öğretmenlerimiz, öğrencilerle ve velilerimizle yaptıkları görüşme notlarının yanı sıra öğrencinin dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini not eder ,ilgili müdür yardımcısı, rehberlik servisi ve şube rehber öğretmeniyle görüşerek öğrenciye gerekli desteği sağlar.
Öğretmen danışmanlık yaptığı öğrenci ile ilgili;

  • Öğrencilerimizin akademik ve davranışsal gelişimini daha yakından izler.
  • Okul içi tutum ve davranışlarını izleyip olumluları pekiştirecek, olumsuzlar için de iyileşmeye yönelik çözüm önerilerini, rehberlik servisi ve şube rehber öğretmeni ile birlikte bulup uygular.Okul içindeki kılık, kıyafet, saç gibi konulara öğrencinin uyum sağlamasında etkili olur.
  • Öğrencisinin devam – devamsızlığını ilgili müdür yardımcısı ile işbirliği içinde   izler. Uzun süreli devamsızlıklarda öğrencinin akademik eksiklerinin kapatılması konusunda veli ile işbirliği içinde öğrenciye katkı sağlar. (Devamsızlık nedenlerini araştırarak çözümüne destek verir.)
  • Ders başarılarını takip eder. Gereken önlemlerin zamanında alınmasında yardımcı olur.
  • Öğrencinin kişisel problemlerinin çözümünde yardımcı olur.
  • Öğrencisinin motivasyonunu arttırıcı biçimde sıcak bir iletişim kurar.
  • Öğrenci ile haftada bir kez veya gereksinim duydukça görüşür.
  • Veli ile ayda bir kez ve gereksinim duydukça görüşür.
  • Üst basamak eğitime hazırlanırken öğrencisinin karşılaşacağı her soru ve soruna çözüm arar. Bu konuda şube rehber öğretmeni, rehberlik servisi ve veli ile ortaklaşa çalışır.
  • Öğrenciyi okul içinde yakından takip eder.

   Yılsonunda öğrencileri ile ilgili sosyal ve akademik genel durum değerlendirmesini yazarak okul yönetimiyle paylaşır.