Düş Atölyem


DÜŞ ATÖLYEM: Öğrencilerimizin görsel algısını, yaratıcı ve geliştirici gücünü ortaya çıkarmak; aynı zamanda duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla kendi dünyalarını belli estetik kurallar içerisinde renkler aracılığı ile aktardığı ürünler sunmak hedeflenmektedir.