Yaratıcı Yazma Kulübü


Yaratıcı yazma, öğrencilerin duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini ve düşlerini özgürce dile getirebildiği alandır. Giderek sıradanlaşan ve konuların aynılaştığı dünyamızda, kurgusal olarak öğrencilerimizin düş gücünü geliştirebilecek bu kulüp, onların kendilerini özgün bir biçimde ifade etmelerine olanak tanımaktadır. Kulübün asıl amacı; öğrencilerin iletişim becerilerini artırmak,  iç dünyalarını onlara tanıtmak, ikna becerilerini yükseltmek ve değişik türlerde ürün veren ünlü yazarları tanımasını sağlamaktır. Yaratıcı yazma, bilgi vermeyi amaçlamaz, okurların iç dünyalarına seslenen yapıtlar oluşturma yolunda öğrencilere ışık tutar ve onların yapıtlarını yarışmalarla daha geniş kitlelere ulaştırır.