Türkçe Drama Kulübü


Tiyatronun amacı insan ve toplum yaşamını anlatmaktır. Tiyatro bir sahnede, seyirciler önünde eserlerin sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösteridir. “Sanat yaşamın aynasıdır.” ilkesinden yola çıkarak tiyatro kulübü öğrencilerimiz;  konuşma ve harekete dayanan bu gösteri sanatıyla kendilerini daha rahat ifade edebilmeyi öğrenirler. Özgüven kazanan bireyler, öğrendikleri bilgi ve becerilerle hem okulda hem de günlük yaşamda daha aktif rol alırlar.