Sanat ve Tasarım Kulübü


Çocuklarımızın algı, beceri ve yaratıcı gücünü ortaya çıkarmak, aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitimlerini geliştirmek amacıyla duygu ve düşüncelerini, belli estetik kurallar içerisinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıttığımız sanat dalıdır resim. Resim ögelerinden yola çıkarak oluşturduğumuz planlar çerçevesinde kulübümüzde, öğrencilerimizin kendi dünyalarını renkler aracılığıyla aktardıkları ürünler oluşturuyoruz ve öğrencilerimizin bu noktada özgüven duygularını destekleyici çalışmalar yürütüyoruz.