2. Yabancı Dil


Avrupa Eğitim Komisyonunun bildirisine göre Avrupa Birliği vatandaşlarının ana dillerinin dışında en az iki Avrupa dilini yeterli düzeyde bilmeleri ilke olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır.

DEÜ Özel 75. Yıl İlköğretim Kurumları olarak 4.sınıftan itibaren İngilizcenin yanında öğrencilerimize seçmeli yabancı dil dersleri verilmektedir.  Öğrencilerimiz Almanca veya Fransızca dillerinden birini tercih etmektedirler.  2.Yabancı dil zümresinin uyguladığı etkinliklerde öğrencilerin seçtikleri dillerde severek ilerlemeleri ve dili etkin bir şeklide kullanmaları hedeflenir. Amaç, öğrencilerin ikinci bir yabancı dil ile tanışmaları, bir dili öğrenirken aynı zamanda o ülkenin kültürünü tanımalarıdır.

Avrupa Birliği ortak dil ölçütleri çerçevesinde işlenen derslerimizde, dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisini kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir.