Ana Sınıfı


      Anasınıfı bölümümüzde tam gün eğitim yapılmaktadır. Kelebekler, Çiçekler ve Şirinler olmak üzere üç sınıfımız bulunmaktadır. Her sınıfta bir sınıf öğretmeni, bir yardımcı öğretmen ve bir yardımcı stajyer öğrenci görev yapmaktadır. Bunun yanında; fen ve doğa, drama, strateji ve akıl oyunları, yabancı dil (İngilizce) öğretimi ve konuşma ,bilişim teknolojileri ve yazılm, konuşma etkinlikleri, görsel sanatlar, müzik, bale ve halk oyunları çalışmalarına yönelik eğitim ve uygulamalar, kurumumuzda görev yapmakta olan ilgili branş öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

      Anasınıflarındaki çalışmalarımızda öncelikle; temel becerileri gelişmiş, merak eden, sorgulayan ve hayal gücü gelişmiş, birlikte yaşadığı diğer bireylerle olumlu uyum ve işbirliği sağlayabilen, belirli ilgi alanları oluşmaya başlamış, kendini ifade edebilen ve sevgi dolu çocuklar yetiştiren nitelikli bir okul öncesi eğitim hedeflemekteyiz. Bu nedenle çocuklarımızın tüm gelişim alanlarını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik, onları merkeze alan etkinlik ve uygulamalara dayalı bir program uygulanmaktadır.

      Ana sınıflarımızda verilen eğitimle hedeflediğimiz diğer bir temel nokta ise; çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel alanlardaki gelişimlerini sağlayarak, temel eğitimin ilk basamağı olan ilkokul birinci sınıfa geçmeye hazır ve bu eğitimi talep eden bireyler haline gelmelerini sağlamaktır.

SINIFLARIMIZ

BRANŞ DERSLERİ

PROJE SERGİLERİ

PORTFOLYO SUNUMLARI

YIL SONU GÖSTERİLERİ

ANNELER GÜNÜ

YERLİ MALI GÜNÜ

RESMİ GÜNLER VE HAFTALAR

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER 2

ÖZEL ETKİNLİK GÜNLERİ

GEZİ VE PİKNİKLER