Eco School


“Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.” Program, çevre için yapılan bütünsel okul etkinliklerini kapsamaktadır. 

Eko okullar programı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı “Çöp-Atık/Geri Dönüşüm” konulu eylem planlarımıza ilişkin etkinliklerimiz, okulumuzda Eko Teams öğrencilerimiz başta olmak üzere onlara rehberlik eden Koordinatör Öğretmenlerimiz Derya Suzan ve Nazan Çıyrak ile tüm öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, öğrencilerimizin bütüncül çabalarıyla gerçekleştirilir. Hedefimiz, Eko Okullar programı ödülü olan yeşil bayrağı alabilmek ve çevreye duyarlı, daha yaşanabilir bir dünya için farkındalığı yüksek öğrencilerimizle bu doğrultuda etkinliklerimizi yürütmektir.