Eğitim Anlayışımız


DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM TEMELİNDE ÜNİVERSİTE – OKUL İÇ İÇE

Disiplinler arası öğretim belirli bir problem ya da konunun farklı disiplinlerin bakış açıları ile değerlendirildikten sonra tekrar bir bütün haline getirilmesi görüşüne dayanır.

Öğrencilerimizin birçok derste bir konuyu nasıl ele alabileceklerine ilişkin duyarlılıklarını geliştireceğiz ve bu geliştirme; onların akademik gelişimi için 9.sınıfta bir zemin hazırlayıp 10. ve 11. Sınıflarda akademik gelişimlerine, 12.sınıfta ise akademik yeterliliklerine hizmet edecektir.

Neden bu eğitim anlayışını önemsiyoruz? 

Tüm dünyada problemleri çok yönlü değerlendirebilen ve öğrenilen becerileri gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen düşünme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

(ÜDEP)ÜNİVERSİTE DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI

Öğrencilerimize orta öğretim müfredatını uygulama aşamasında en büyük destekçimiz, kuşkusuz üniversitemiz olacaktır. Üniversitemizin araştırma olanakları, laboratuvarlarının öğrencilerimize açılarak üniversitemizin bilim insanları ile iş birliği içerisinde öğrencilerimize eğitim ve araştırma koçluğu yapmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bilim insanlarımızın okulumuzda ders ve proje etkinliklerinde görev almalarını sağlayarak onlarla birlikte öğrencilerimizin ülke ve dünya çapında bilim yarışmalarına katılımlarını sağlayarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimizin ilgi ve becerilerine uygun olarak gerçekleştirilecek proje çalışmalarına da üniversitemiz akademisyenleri destek sağlayacaktır. 

 

BU PROGRAM DOĞRULTUSUNDA OLMAZSA OLMAZLARIMIZ

  • Üniversite-okul içi içe birbirini bütünleştiren proje çalışmaları,
  • Üniversite kaynaklarının aktif bir şekilde kullanımı,
  • Süreç boyunca bilim-teknoloji entegrasyonun sağlanması,
  • Akademik bilginin günlük yaşamda karşılık bulduğu gerçek yaşam projeleri,
  • Yabancı dil yetkinliği-Cambridge eğitim programları ile eğitim desteği,
  • Okulda akademisyen-öğretmen-öğrenci el ele çalışmaları,
  • Okul dışı öğrenme ortamlarının aktif kullanımı,
  • Akademisyen-öğrenci-öğretmen iş birliğinin desteklenmesi,
  • DEPARK 75.Yıl iş birliği çerçevesinde AR-GE ve Inovasyon çalışmaları,
  • 21. yy becerileri kazandırma çalışmaları.