eTwinning


 

DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları ve eTwinning Birlikteliği

eTwinning, Avrupa’daki okullar arasındaki iletişim ve iş birliğini teşvik etmek ve ortak projeler gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak için oluşturulmuş bir topluluktur.

2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme programının bir parçası olarak başlatılmış olan eTwinning, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan eğitimcilere yönelik bir iş birliği platformu sunarken “Bilgi İletişim ve Teknolojileri” ile de bu okullara destek sağlayarak öğrenciler için bir öğrenme platformu oluşturmaktadır.

Peki, biz DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları olarak bu platformun neresindeyiz?

Her alanda aktif faaliyet gösteren ve nice başarılara imza atan DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları olarak biz, bu sene İngilizce bölümümüz ile biri ilkokul, biri ortaokul olmak üzere eşzamanlı 2 adet proje yürütmekteyiz.

Bunlardan ilki, ilkokul projemiz olan Create Your Own Character, 7 ülkeden (Türkiye, Almanya, Romanya, Makedonya, Polonya, Sırbistan, Ukrayna) 16 okulun katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Projede 20’den fazla öğretmen ve 150’den fazla öğrenci yer almaktadır. Projede öğrencilerimiz bir karakter tasarlayıp onu tanıtırken hayal güçlerini kullanma imkanı bulurken aynı zamanda da Web 2.0 destekli eğitim araçlarıyla tanışıp bunları etkin olarak kullanabileceklerdir. Öğrencilerimiz, karakterleri ile ders müfredatına uygun olarak hazırlanmış konular üzerine sunumlar yapacak ve İngilizce konuşma becerisi alanında kendilerini geliştirme fırsatına sahip olacaklardır.

Proje kapsamında şimdiye kadar çeşitli Web 2.0 araçlarını kullanan öğrencilerimiz, Bitmoji, Avatoon ve ChatterPix araçlarını kullanarak birer avatar oluşturmuşlardır. Bunların yanı sıra Cloud, Pinup, Mentimeter, Visual Poetry gibi birçok Web 2.0 aracının kullanımı konusunda teşvik edilmiş olan öğrencilerimiz, karakterlerini tasarlamaya başlamışlardır. Projenin tüm katılımcı öğretmen ve öğrencileri ile düzenlenen bir webinarda ise öğrencilerimiz kendilerini tanıtma ve proje ortakları olan akranları ile iletişim kurma imkanı bulmuşlardır.

Ortaokul projemiz olan Europe’s Got Talent; öğrencilerin kendilerini ve yetenekleri ifade edebileceği aynı zamanda Web 2.0 araçlarını kullanarak farklı ülkelerden öğrenciler ile çevrimiçi toplantılar ile bir araya gelerek İngilizce konuşma becerilerini arttırma, öğrencilerin Kovid-19 sürecinde eğlenceli, eğitici faaliyetler ile meşgul olmalarını amaçlayan ve takdir etme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Proje üye ülkeler Türkiye, İspanya, İtalya ve Romanya olup toplamda 62 öğrenci ve 10 öğretmenin katılımıyla devam eden bir projedir. Bu projede öğrenciler kendilerini tanıtarak birlikte çalışacaklar ve çevrimiçi toplantılar ile dil becerileri geliştirme imkanı bulacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz, birbirleriyle röportaj yapacaklar ve birbirlerinin yetenekleri hakkında makaleler yazacaklardır. Projenin sonunda bir de yetenek yarışmaları yapılacaktır.

Projelerimiz tamamlandığında öğrencilerimiz kendi yeteneklerini keşfetmiş, dil becerilerini geliştirmiş ve birçok Web 2.0 aracını kullanmayı öğrenmiş olacaklardır. Bunun yanı sıra geçirmekte olduğumuz pandemi döneminde öğrencilerimize bir sosyallik fırsatı sunan bu projeler sayesinde miniklerimiz, projede yer alan ülkelerden öğrencilerle bir araya gelerek farklı bir bakış açısı kazanacaklardır. Öğrencilerimizin gelişimlerini olumlu yönde ve büyük oranda etkileyecek bu projeler, onların dil gelişimini de hızlandıracak, kendini ifade etmekten çekinmeyen özgüvenli bireyler yetiştirme yolunda büyük bir destekçi olacaktır.

 

DEU 75. Yıl Private Primary School and eTwinning Collaboration

eTwinning is the community for schools in Europe, to communicate, collaborate, develop projects, share and, in short, feel and be part of the most exciting learning community in Europe.

Started in 2005 as the eLearning programme launched by the European Commission, eTwinning offers a platform for staff (teachers, head teachers, librarians, etc.), working in a school in one of the European countries involved as it also promotes a self-learning platform for students with the help of Information and Communication Technologies.

 

Where are we, DEU 75. Yıl Private Primary School, in this platform?

We, as DEU 75. Yıl Private Primary School, being active in various fields and succeeding, is now actively involved in 2 different projects, as primary and middle school, run with the help of our English department.

The primary school project, Create Your Own Character, is conducted with the collaboration of 16 schools from 7 countries (Turkey, Germany, Romania, Macedonia, Poland, Serbia, Ukraine) with more than 20 teachers and 150 students. Students will create a character by a stretch of the imagination and introduce them while also, will have the opportunity to be introduced to the Web 2.0 tools and be able to use them actively. They will perform presentations on subjects prepared accordingly to the curriculum, and they will find a chance to practice their speaking skills in English.

Already used some of Web 2.0 so far, our students have created an avatar using Bitmoji, Avatoon, and ChatterPix tools. Having been encouraged to use various Web 2.0 tools such as Pinup, Mentimeter, Visual Poetry, Word Art in addition to the previous ones, students have begun to design their characters. In a webinar held with the participant teachers and students in the project, our students have found the opportunity to introduce themselves and communicate with their peers, who are also their project partners.

The middle school project, Europe’s Got Talent aims for students to express themselves and show their talents while using Web 2.0 tools as also to practice their speaking skills in English with the help of the webinars with the students from different countries. It also aims for students to engage with fun and educational activities during the Covid-19 pandemic, and to improve their appreciation and critical thinking skills. 62 students and 10 teachers from 4 countries (Turkey, Spain, Italy, and Romania) are involved in the project. During the project, students will have the opportunity to introduce themselves, work in collaboration with their project partners, and improve their language skills by holding online meetings. Students will also interview each other and write essays on each other’s talents. At the end of the project, talent contests will be held.

By the end of both of our projects, students will have discovered their own talents, improved their language skills, and learned how to use many different Web 2.0 tools. Thanks to these projects offering socializing with their peers during the pandemic, our little students will have gained a different perspective by meeting online with the students in the projects from various countries. These projects, affecting students’ developments positively and largely, will fasten their language development, and help us along the way to raise self-confident individuals who are not afraid of expressing themselves.