İkinci Yabancı Dil


Avrupa Eğitim Komisyonunun 1995 yılında yayımladığı bir bildiride Avrupa Birliği vatandaşlarının ana dillerinin dışında en az iki, Avrupa dilini yeterli düzeyde bilmelerinin ilke olarak kabul edildiği duyurulur. Amaç, farklı dil ve kültürlerden oluşan Avrupa’da bilimsel, kültürel, politik ve ekonomik birliği sağlayabilmektir.

DEÜ ÖZEL 75. YIL EĞİTİM KURUMLARI olarak biz de öğrencilerimize seçmeli olarak Almanca ve Fransızcayı dil seçeneği olarak sunmaktayız. Avrupa Birliği ortak dil kriterleri doğrultusunda hazırlanan müfredata ek olarak öğrencilerimizin öğrendikleri dilin kültürünü de keşfetmelerine olanak sağlamaktayız. 

İkinci dil derslerinde öğrencilerimizin öğrendikleri dilin yapısına ve kelime hazinesine hâkim olmalarını, kendilerini günlük hayatta ifade etmelerini, dil seviyelerini özgün bağlamlarda geliştirmelerini, öğrendikleri dilin ülke kültürünü tanımalarını sağlamaktır.  

Amacımız, öğrencilerimizin ikinci bir yabancı dil ile tanışmalarının yanı sıra dil çeşitliği ile modern dünyanın zenginliklerinden faydalanan, üreten, yaratıcı, empati kurabilen, dünya vatandaşı olma bilincini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.