Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Yıl Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul


ANA SINIFINDAN ÜNİVERSİTEYE

ÜNİVERSİTE İÇİNDE, ÜNİVERSİTE İLE GELİŞEN

EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ MODELLERİN SAVUNUCUSU

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Yıl;

  • Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
  • Kendini tanıma yolculuğunda istekli, çevresine duyarlı, hoşgörülü, tevazu sahibi bireylere eğitim-öğretim süreçlerinde ışık tutar.
  • Ulusal kültürünü özümsemiş ve onun değerlerine sahip çıkan bireyleri kucaklar.
  • Eğitim-öğretim süreçleri; bilim, teknoloji, sanat ve edebiyatta en yüksek kalite ölçütleriyle sunabilmektir.
  • Bilgiye, teknik donanım ve teknolojiyi en iyi biçimde kullanarak ulaşan ve ulaştığı bilgiyi yaşamında nasıl kullanacağını bilen bireyler yetiştirmektir.
  • Geleceğin bilim insanlarını bir üst eğitim-öğretim basamağına hazırlamaktır.
  • Öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan dil sertifikaları edindirmektir.
  • Ana dili Türkçe ile kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen; İngilizce ve ikinci yabancı dili ( Almanca, Fransızca) kullanmada yetkin bireyler yetiştirir.
  • Değişen koşullara kolayca uyum sağlayan, işbirliğine açık ve çağın getirisi teknolojileri doğru amaçla kullanan bireyleri geleceğe hazırlar.
  • Kararlı, tutarlı, duygu ve düşüncelerini kontrol edebilen bireylerle omuz omuza yürür.