Nasıl Bir Okul?

Her şeyden önce ülkemizde bilim üreten, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak yetiştirdiği bireylerle toplumsal yaşantımıza ve ekonomimize değerler kazandıran önemli bir kurum olan Dokuz Eylül Üniversitesinin adını taşıyan ve bu ada yaraşır bir eğitim-öğretim vermeyi amaçlayan bir kurumdur okulumuz. Bu amaçla eğitimin ilk aşamaları olarak bünyemizde bulunan tüm sınıf düzeylerindeki çalışmalarımızın özü  “öğrenmeyi öğretmek” ten geçmektedir. Kuan Tzu’nun dediği gibi:

“Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek;
Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın;
Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman;
Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın;
Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın;
Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen milleti;
Birine bir balık verirsen, doyar bir defalık;
Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca.”

Bu noktadan yola çıkarak “Nasıl bir okuluz ?” sorusunun yanıtlarını şöyle verebiliriz:

  • Atatürk ilke ve inkılâplarının özünü kavramış ve benimsemiş, Türk kültürünün değerlerini özümsemiş, başka kültürlere karşı hoşgörülü,
  • Öğrenmeyi öğrenmiş, düşünen, soran, bilgiyi arayan, bulan ve üreten, analitik düşünebilen, neden sonuç ilişkileri kurabilen,
  • Kendini iyi tanıyan ve iyi ifade edebilen, kendine saygı duyan, zor durumlarda bile duygu ve düşüncelerini kontrol edebilen, içinde yaşadığı topluma, ailesine ve arkadaşlarına karşı duyarlı, hoşgörülü, sabırlı, kararlı, çevresiyle paylaşımcı ve destekleyici olan, adalet, eşitlik ve vicdan kavramlarını anlayan ve içselleştiren, karşılaştığı sorunlarla baş edebilecek ve durmadan değişen çevresine uyum gösterebilen,
  • Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak içselleştirerek ben merkezli düşünmeyen, kendisiyle ve diğer insanlarla barışık, başkalarının haklarına ve inançlarına saygılı,
  • Yenilikçi ve yeni teknolojilere açık, teknolojiyi öğrenme ve üretme amacıyla kullanabilen,
  • Anadili olan Türkçeyi çok iyi ve doğru kullanmakla birlikte, İngilizceyi iyi düzeyde bilen, Almanca ya da  Fransızca dillerinde  yetkinlik kazanan,

öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyerek Başöğretmen Atatürk’ün hedef gösterdiği “çağdaş uygarlık düzeyinin de üstüne çıkabilmeyi gerçekleştirecek olan” çağdaş bir eğitim-öğretim kurumuyuz.