İngilizce Basın Yayın Kulübü


Kulübümüzün amacı; geçmişten günümüze toplumların aydınlanmasını sağlayan, düşüncelerin özgürce paylaşılmasında radyo, televizyon, dergi, gazete gibi basın yayın organlarının önemini vurgulamak ve öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmektir. Dönem başında kararlaştırılan konular doğrultusunda araştırmalar yapılır ve elde edilen veriler okul panolarında paylaşılır.