Basın Yayın Kulübü


Basın yayın kulübü; hem kendi üyelerinin hem okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş becerilerini geliştirir, onlara help with my homework seslerini duyurabilecekleri yeni bir alan sağlar. Öğrencilerimiz bu kulüp sayesinde düşünsel ve yazınsal ürünlerini okul dergimiz Eylül’de paylaşarak daha geniş kitlelere seslenir. Kulüp işleyiş süresi boyunca okulda yapılan çalışmalar ve etkinlikler kulüp öğrencileri tarafından izlenir, “Basın- Yayın Panosu” oluşturulur. Belirli gün ve haftaların american dream essay hook önem ve anlamına göre yapılan hazırlıklar kulüp öğrencileri arasında iş bölümü yapılarak bu panoda paylaşılır.