Lise Rehberlik


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisimiz Öğrencilerimizle

Kendini tanıma ve ifade etme,

Duygularını tanımlama,

Davranışsal, duygusal ve bilişsel takip,

Öz disiplin ve öz güven geliştirme,

Teknoloji kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları,

Problem çözme becerileri,

Etkin ve verimli çalışma alışkanlıkları kazanma,

Hedef koyma ve motivasyon,

Sınav kaygısı ile baş edebilme becerisi,

Öğrenme stillerini keşfetme ve uyum becerilerine yardımcı olma konularında gerekli destek ve takip sürecini yürütür.

 

REHBERLİK HİZMETİ VE İLKELERİMİZ

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Olarak Çalışmalarımız:
 • Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar
 • Velilerimize Yönelik Çalışmalar
 • Öğretmenlerimize Yönelik Çalışmalar

İLKELERİMİZ

 • Gizlilik,
 • İşbirliği,
 • Süreklilik,
 • Güven,
 • Gönüllülük,
 • Kişi haklarına saygı
 • Bireysel farklılıklara saygı.

 

 ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Bireysel rehberlik çalışmalarımızda; öğrencimizin kendini tanıması ve geliştirmesi, kendine güvenen, kişilerarası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli, uyumlu bir birey olarak yetişmesi amaçlanır.

Bireysel danışmaya gelen öğrencilerimizle

Karar verme becerileri,

Ailevi sorunlar,

Ergenlik ve duygusal sorunlar,

Özsaygı, kendine güven,

Arkadaşlık ilişkileri,

Kişilik sorunları vb. konularında görüşmeler yapılır.

 

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Mesleki rehberlik çalışmalarında; öğrencilerimizin çeşitli meslekleri tanımaları, kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve bu bilgilerin ışığında kendilerine en uygun olan meslekleri seçmelerini sağlamayı amaçlarız.  

 

Mesleki Rehberlik Anlamında:

Yönlendirme testleri,

Meslek tanıtım, kariyer günleri,

Üniversite tanıtım gezileri,

Üniversite hazırlık bültenleri hazırlar, planlar ve uygularız.

 

KİŞİSEL KARİYER GELİŞİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Kariyer Planlama Projesi

Öğrencilerimizin meslek seçimlerini yaparken farkındalığı yüksek ve bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla uygulanan yönlendirme çalışmalarımızı destekleyici bir projedir.

Öğrencilerimiz, gelecekte seçmeyi düşündükleri ya da ilgi duydukları meslekleri doğrudan iş ortamlarında ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde dersler izleyerek kariyer planlamalarını yapma fırsatına sahip olurlar. 

 • Öğrencilerimizin hayatlarının en önemli seçimi olan meslek seçiminde ön deneyim kazanmaları, meslekleri tüm boyutlarıyla tanıyıp içselleştirebilmeleri, üniversiteye giden yolda daha bilinçli tercihlerde bulunmaları amacıyla motivasyonlarını arttırıcı çalışmalar hedeflenmiştir. 

Kariyer Gelişim Çalışmaları

 • Öğrencilerimizin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Kariyer Günleri
 • Sosyal Alanda Lider Olan Kişilerle Söyleşi
 • Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları

Üniversite Hazırlık Çalışmaları

Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülecek çalışmalardır.

 • Sınav sisteminin tanıtımı,
 • Öğrenci başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi,
 • Motivasyon toplantıları,
 • Sınav başvurularının gerçekleştirilmesi,
 • Deneme sınavlarına yönelik ders çalışma stratejilerinin oluşturulması,
 • Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları,
 • Üniversite ve bölüm tercihlerinin oluşturulması

Öğrenciye Yönelik Üniversite Seminer Çalışmaları

 • Öğrencilerimizle yapılan seminer çalışmaları, öğrencilerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır.
 • Çeşitli Seminer Çalışmalarımız:
 • -Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) İle İlgili Bilgilendirme
 • – Test Çözme Teknikleri
 • – Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • – Meslek Seçimi
 • – Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri
 • – Zaman Yönetimi
 • – Aile İçi İletişim
 • – Çocuğumuzu anlayabilmek
 • – Anne ve Baba İle Sağlıklı İletişim Kurma
 • – Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunlarla Başa Çıkabilme
 • – Sorumluluklarımızın Farkına Varma

 

VELİLERE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizi hayata hazırlama süreci olarak tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarında velilerimiz, en önemli destekçilerimiz olarak yer alır.  

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. 

Rehberlik Atölyesi-Veli Buluşmaları

Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda sene içinde çeşitli seminerler düzenlenir. (Anne-Baba Tutumları, Hedef, Motivasyon, Kaygı vb.)

Veli Bülteni

Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne-baba olma yolculuğunda karşılaştığı problemlere farklı çözümler getirebilmek, okulumuzda  yapılan çalışmalardan, eğitim konusunda yeni yaklaşımlarla olan geniş yelpazede velilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanır.

Veli Konferansları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından eğitim öğretim faaliyetlerinde ve sosyal yaşamda çocuklarımızın karşılaştığı sorunlar ile velilerimizin gereksinimleri de göz önünde bulundurularak çeşitli konular belirlenir. Bu doğrultuda bu konularda onların bilgi birikimlerine katkı koymak ve bizlere yansıyan problemlere farklı bakış açıları sunabilmek amacıyla alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek veli konferansları düzenlenir.