Sanat ve Spor


Genç neslimiz ve tüm toplumumuz için yaşamsal açıdan önemli gereksinimlerden biri olan sanat ve spor, kurumumuz için akademik başarı kadar önemlidir. Her ikisi de doğadan etkilenmiştir. Farklı dil ve kültürlere sahip ulusların insanlarının sanat ve spor yoluyla iletişim kurdukları, kültür alışverişinde bulundukları ve bu yolla ruhlarını besledikleri görülmüştür. Her iki alanda da sabır, ilgi, irade, devamlılık ve hayal kurma gibi özellikler vardır. 

İlköğretim hayatı boyunca ilgi ve yeteneklerini keşfeden öğrencilerimizin sanatsal çalışmaları üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin desteği ile seramik, heykel müzik, resim, ebru, gibi sanat dallarında atölye çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

Kampüsümüzü diğer okullardan ayıran en önemli özelliği geniş bahçesidir. Her yaşta öğrencimizin her mevsim açık alanda spor yapma imkânına sahip olması sağlıklı büyümeleri ve gelişimleri için benzersiz bir fırsattır. Öğrencilerimiz, takım oyunlarından atletizm, futbol, basketbol gibi birçok sporu açık havada, geniş imkânlarla yapabilme şansına sahiptirler. Kampüs bahçesi aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşmeleri için de mükemmel bir ortamdır. 

Ayrıca üniversitemizin kampüsünde yer alan iki kapalı spor salonu, donanımlı atletizm sahası okul saatlerinde ve okul sonrası saatlerde öğrencilerimizin her spor etkinliğini yapmalarına olanak tanır.

 

HEY (Hayal Etkinlik Yaşam ) Çalışmaları

Yeni lise müfredatında 5 saat HEY(Hayal Etkinlik Yaşam)dilimleri planlanmıştır. Bu haftalık 5 saat zaman dilimi içerisinde öğrencilerimizin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinliler yapmaları ve toplumsal yarar çalışmalarıyla hayatla ilgi kurmaları amaçlanmaktadır. 

Bu tasarım ve uygulama becerilerinde seramik sanatından yararlanacağız. Seramik sadece plastik bir şekillendirme malzemesi değil aynı zamanda kişinin yeteneklerini, yaratıcı ve estetik duygularını ortaya çıkaran, kişinin kendini keşfetmesine aracı, negatif enerjisini pozitife çeviren etkili bir malzeme olduğunu belirtmekte fayda vardır. El-göz-beyin koordinasyonunu aynı anda sağlaması, el becerisi kazandırması, üç boyut ve oran-orantı gibi kavramları öğretebilmesi, yaratıcı ve estetik düşünebilmeyi hedeflemesi bu kazanımlardan sadece birkaçıdır. 

Planlanan Çalışmalar 

Anadolu’dan Günümüze Kadar Bütün Kültürel Değerlerimizin Seramik Çalışmaları

 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi eserlerinin birebir uygulamaları, 
 • Göbekli Tepe eserleri, İdoller ve Tanrıçalar, Eski paralar,
 • Antakya Mozaik Müzesi Eserleri, Zeugma, Yazılı tabletler,
 • Amforalar, heykel ve sütun başlıkları, mozaik çalışmaları.

 

Toplum Yarar Faaliyetleri ve Sportif Faaliyetler

Öğrencilerimizin lise toplum hizmeti faaliyetlerini ve sportif faaliyetleri DEÜ öğrenci toplukları ve öğrenci kulüpleri ile ortak çalışmalar içerisinde yürütmeleri planlanmaktadır. Öğrenci toplulukları okulumuza davet edilecek ve öğrencilerimizin farklı konularda bilgi sahibi olmalarının yanı sıra kendilerini keşfedecekleri yeni ilgi alanlarında çalışma yapma olanağı sağlanacaktır. 

 • DEÜ LÖSEV Gönüllüleri Topluluğu
 • Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu (GENÇ TEMA)
 • Toplum Gönüllüleri (TOG DEÜ)  
 • Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu (DEÜNDAK)                                       
 • Mağara Araştırma Kulübü (DEÜMAK)                                                              
 • Havacılık Kolu ve Yamaç Paraşütü Kulübü (DEHAVK) 
 • Bisiklet Topluluğu (DEÜBİT)                                                                        
 • Dans Topluluğu (DEÜDANS)