Yönetim Kurulu


Başkan Prof. Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yardımcısı
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayten ERDURAN DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Jale TAŞOĞLU DEÜ İ.İ.B Fakültesi Öğretim Elemanı
Üye Arzu ARAZ ÇAĞLAR DEÜ Genel Sekreter Yardımcısı V.
Üye Öğr. Gör. Çetin BAYRAM DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
Üye İbrahim DEMİR DEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı