Yönetim Kurulu


Başkan Prof. Dr. Aynur AKAY DEÜ Rektör Yardımcısı
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun SARAÇ DEÜ İ.İ.B Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Serkan ODAMAN DEÜ İ.İ.B Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Jale TAŞOĞLU DEÜ İ.İ.B Fakültesi Öğretim Elemanı
Üye Arzu ARAZ ÇAĞLAR DEÜ Genel Sekreter Yardımcısı V.
Üye Ahmet KAYA DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
Üye İbrahim DEMİR DEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı