Bilim Şenliğimiz

Yayınlanma Tarihi: 04-06-2022

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.”
Atatürk’ün bu anlamlı sözü ile yola çıktık ve “Bilim Şenliği”mizde öğrencilerimizle bilime ışık tutmaya devam ettik.

Öncelikle bize destek veren 9 Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, özveri ile çalışıp ürünlerini sergileyen öğrencilerimize ve okulumuz çalışanlarına çok teşekkür ederiz.