Eco School


Eko- Okullar Projesi

DEÜ Özel 75.Yıl İlkokulu ve Ortaokulu olarak “Eko Okullar ( Eko School) Projesi”ne katılarak öğrencilerimize çevre bilinci ve sürdürülebilir çevre eğitimi vermeyi amaçlamaktayız.

Eko Okullar Programı Nedir?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici olmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir .

Programın Faydaları:

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

Öğrencilerimiz,

– Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

– Grup çalışmasına alışır, katılımcı bir yapı oluşturur,

– Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,

– İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği geliştirir,

– Tüketim alışkanlıkları değiştirir böylece savurganlık önlenir,

– Doğal kaynakları koruma bilinci geliştirir.

Okulumuzda iki yıl “Çöp-Atık & Geri Dönüşüm” konularında çalışmalarımızı sürdürdük ve “Yeşil Bayrak” almaya hak kazandık. 2022-2023 öğretim yılında “Enerji” konusuyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekteyiz.