TÜBİTAK


Ortaokullar seviyesinde öğrencilerimiz, TÜBİTAK’ın belirlediği proje alanları ve alt alanlara uygun olarak kendilerinin seçtikleri, ön hazırlıklarını tamamladıkları proje konularını çalışmayı istedikleri danışman öğretmenlerine sunmaktadır. Danışman öğretmenleri ve öğrencilerimizin iş birliği ile yürüttüğü çalışmalar sonucu ortaya çıkan projeler, başvuru koşulları çerçevesinde değerlendirilmek üzere TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışması’na iletilmektedir. Böylece kurum misyon ve vizyonumuza uygun olarak araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, iş birliğine açık, bilime katkı sağlayan çocuklarımızın düşüncelerini, hayallerini desteklemekteyiz.